Flaskehalsproblemer og lønfest

Ingeniørmanglen har store konsekvenser for det danske samfund og dens fremtidige vækst. Hvis ikke der findes en løsning på problemet kan udfaldet blive, at flere virksomheder flytter deres produktion til udlandet for at få den arbejdskraft, som de efterspørger og dermed forværres Danmarks konkurrenceevne. 

Ingeniørmangel

 

I Danmark kommer vi til at mangle 10.000 ingeniører i 2020. Dette er ikke nogen nyhed, men i de seneste dage har problemet opnået øget medieopmærksomhed, hvilket kan skyldes det forestående valg. Ikke desto mindre er det et vigtigt emne at tage op, da flaskehalsproblemerne påvirker det tekniske marked på flere måder.

Først og fremmest hæmmer det væksten, når virksomhedernes visioner ikke kan indfries grundet manglen på specialister. Dette er bl.a. et problem for plastindustrien, som i øjeblikket oplever stor fremgang fordi deres kunder erstatter tungere materialer med plast.  Ifølge Børsen mener 96% af plastvirksomhederne, at de fremover kommer til at opleve problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Flaskehalsproblemer bevirker, at udviklingen af plastprodukter kommer til at gå for langsomt, hvilket får konsekvenser for kunderne, som bl.a. omfatter vindmølleindustrien.

I takt med at efterspørgslen på ingeniører er stigende, vil lønningerne derfor også stige. Muligvis til samme niveau som før krisen, hvor markedet ligeledes var presset. Kommer vi tilbage disse forhold, kan dette have store konsekvenser for Danmarks konkurrenceevne. Høje lønninger betyder, at virksomhederne ikke er konkurrencedygtige i forhold til udlandet. Dette kan i værste fald bevirke, at virksomhederne flytter hele eller dele af deres produktion til udlandet, hvormed Danmark mister arbejdspladser. Ifølge Børsen begynder Novo Nordisk at undersøge mulighederne for at flytte deres produktion uden for Danmark, eftersom de har 100 ledige ingeniørstillinger som de ikke kan besætte. Generelt er de danske eksportvirksomheder inden for landbrugs-, maskin-, medicinal- og elektronikindustrien hårdest ramt af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Hvis Danmark ikke finder en løsning på problemet, betyder det, at eksport for flere milliarder kroner går tabt.

Dog er det de små virksomheder, som kommer til at tabe kapløbet om specialiseret og kvalificeret arbejdskraft. Der er mere prestige i at arbejde i de store virksomheder, og derfor har de mindre virksomheder sværere ved at tiltrække specialisterne til deres arbejdsplads. Og hvor de store virksomheder har lettere ved at efterkomme lønstigningerne, der vil de små virksomheder sakke bagud.

Hvad kan der gøres?

Flere foreslår et øget optag på universiteterne, så efterspørgslen på ingeniører kan blive mødt. Der er allerede flere, som vælger ingeniør og naturfaglige uddannelser til, men der vil gå mange år, før de er færdiguddannet og har opnået det kvalifikationsniveau, som virksomhederne vil have. Det vil sige, at Danmark kommer til at gå glip af den vækst, som kunne være opnået i denne overgangsfase. Derfor er politikerne kommet på banen med forskellige forslag til, hvordan problemet skal løses. Nogle vil nedsætte en flaskehalsgaranti, som betyder at virksomheder får nemmere ved at hente højtuddannet arbejdskraft fra udlandet. Der er dog langt fra enighed omkring, hvordan problemet skal løses. Hvornår vi ser et konkret løsningsforslag, er ikke til at vide.

I GADE optager denne problematik os, da vi allerede i dag oplever, at det er blevet sværere at finde kvalificerede kandidater, som imødekommer vores klienters behov. Hvis ikke der tages hånd om problemet nu, kan vi forvente, at det bliver en stor udfordring i fremtiden at finde de rette kandidater til vores klienter. IDA insisterer på, at den kommende regering nedsætter en kompetencekommission, så der hurtigst muligt findes en løsning på det stigende problem. For jo længere tid der går, jo mindre konkurrencedygtige bliver Danmark.

I GADE håber vi, at der kan findes en politisk løsning på problemet, som gør det muligt at skabe de rette vilkår til at tiltrække og fastholde højuddannede specialister til det danske arbejdsmarked og dermed skabe vækst.

 

Læs også

GADE byder velkommen til en ny Management konsulent / Headhunter

GADE byder velkommen til en ny Management konsulent / Headhunter

GADE er i fortsat vækst, og vi er glade for at kunne præsentere vores nye medlem af teamet, Managementkonsulent / Headhunter Mikkel Tvile.

Læs mere...

GADE er i fortsat vækst

GADE er i fortsat vækst

År 2015 er et spændende år i GADE, og vi er glade for at kunne byde velkommen til tre nye medarbejdere i vores team. Derfor flytter vi til et større kontor på Strandvejen 100 i Hellerup. I denne artikel kan du læse Direktør og Headhunter John Christiansen fortælle om de nye kvalifikationer der bringes til teamet, og hvad fremtiden vil bringe for GADE.

Læs mere...

Flaskehalsproblemer og lønfest

Flaskehalsproblemer og lønfest

Ingeniørmanglen har store konsekvenser for det danske samfund og dens fremtidige vækst. Hvis ikke der findes en løsning på problemet kan udfaldet blive, at flere virksomheder flytter deres produktion til udlandet for at få den arbejdskraft, som de efterspørger og dermed forværres Danmarks konkurrenceevne.

Læs mere...

At headhunte er at netværke

At headhunte er at netværke

Som headhuntere lever vi bl.a. af vores netværk. Derfor deltog vi den 25. og 26. marts i DSE messen i Lyngby, for at få mulighed for at møde de unge studerende og udbygge vores netværk.

Læs mere...

Vi headhunter i GADE

Vi headhunter i GADE

I GADE er vi i fuld gang med at ansætte nye kollegaer. Derfor sætter vi i denne artikel fokus på GADE som arbejdsplads. Vi har i den forbindelse bedt Adm. direktør og Headhunter John Christiansen og Senior Researcher Ida Dyhr sætte ord på, hvordan det er at arbejde i GADE.

Læs mere...

Et år i vækst

Et år i vækst

Tiden nærmer sig til at sige farvel til 2014 og hilser det nye år velkommen. I GADE ser vi tilbage på 2014 som et år med spændende opgaver, vokseværk og målrettet udvikling. Foran os står 2015, som forventeligt bliver et år med fortsat vækst.

Læs mere...

Et teknisk netværk

Et teknisk netværk

GADE har i mange år hjulpet den tekniske og maritime branche samt offshore branchen til at finde de rette kandidater til specialist- og lederstillinger. Dette kræver et stort netværk, som skal dække de relevante brancher i hele Danmark. Det er et netværk, som vi har opbygget gennem mange år og som stadig vokser.

Læs mere...

Fejlansættelser kan koste dyrt

Fejlansættelser kan koste dyrt

Fejlansættelser kan hurtigt blive en dyr affære for en virksomhed. Omkostningerne forbundet med en fejlansættelse løber typisk op i et prisleje af en halv million kroner eller mere. Pengene dækker over udgifter til bl.a. markedsføring af stilling, løn og oplæring. Derudover koster det penge at igangsætte en ny ansættelsesrunde. I nogle tilfælde taber virksomhederne også markedsandel, hvilket kan påvirke virksomhedens bundlinje. Men heldigvis er det muligt at mindske risikoen for fejlansættelser.

Læs mere...

Headhunting i udvikling

Headhunting i udvikling

Headhunting branchen er i konstant udvikling, og dette gælder også for måden hvorpå, man headhunter. Tidligere noterede man alt på papir og opbevarede det i komplekse arkivsystemer. I dag lever vi et papirløst samfund, hvor næsten alt bliver gemt elektronisk. Internettet og mobiltelefoni har samtidigt øget tilgængeligheden og bidraget med nye værktøjer, såsom det sociale medie LinkedIn.

Læs mere...

Historien bag GADE

Historien bag GADE

2014 var året, hvor GADE kunne fejre 30 års jubilæum. I den forbindelse har vi inviteret grundlæggeren Poul Otto Gade forbi vores kontor i Hellerup til kaffe og kage samt en snak, om dengang han startede virksomheden. Det var en tid uden computere og internet, og hvor tekniske virksomheder nød godt af Poul Ottos netværk fra Københavns Maskinmesterskole.  

Læs mere...

Kontakt: T: +45 70 70 10 30 · M: info@gade.com
link · face · print2