Arbejdsmetoder

Vores veldefinerede arbejdsmetoder

 95A9122

Vi har gennem mange år udviklet veldefinerede arbejdsmetoder inden for headhunting og rekruttering. Vi tilpasser løbende vores arbejdsmetoder, så de matcher det arbejdsmarked, vi befinder os i. Vi trækker på et stærkt fundament af beskrevne processer, og kan samtidig tilpasse vores metoder til den enkelte klients behov.
 
Vi arbejder tæt sammen med vores klient, og informerer løbende om opgavens udvikling samt foreløbige og forventede resultater.
 
Vores konsulenter er certificerede i psykometriske test og uddannede til at foretage testanalyser og give testtilbagemeldinger. Vi anbefaler at anvende test, når klienten skal udpege den rette kandidat blandt feltets stærkeste og dygtigeste kandidater.
 
3 måneder efter en ansættelsen gennemfører GADE en opfølgende samtale med både kandidat og klient. Formålet er at evaluere ansættelsesforløbet samt kandidatens trivsel for at sikre et længerevarende og succesfuldt samarbejde mellem kandidat og klient.
 
Kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere om vores arbejdsmetoder på tlf. +45 7070 1030.

 

 

 

 

Kontakt: T: +45 70 70 10 30 · M: info@gade.com
link · face · print2