Persontest

 Vi er certificerede i førende erhvervsrettede testsystemer

 95A8271

GADE samarbejder med flere anerkendte testleverandørere for at sikre, at den rigtige testform benyttes til den konkrete opgave. Vores konsulenter er certificerede i psykometriske test og uddannede til at foretage testanalyser og give testtilbagemeldinger. Vi anbefaler at anvende test, når klienten skal udpege den rette kandidat blandt feltets stærkeste og dygtigeste kandidater.
 
Vi er testcertificerede i CEB - SHL Talent Measurement Solutions og Thomas International. Begge testsystemer er internationale psykometriske test i form af personlighedstest og logiske test. Testene kan give et indblik i testpersonens præferencer, egenskaber, adfærdsmønstre, kompetencer, evner og potentialer.
 
Vi tilbyder persontest i forbindelse med rekruttering af kandidater samt rekrutteringsforløb såsom assessment. Desuden tilbyder vi persontest i forbindelse med udvikling af ledere, medarbejdere og/eller teams.
 
Test øger chancen for en vellykket ansættelse
Når vi headhunter og rekrutterer, anvender vi persontest til at støtte op om identificeringen af det rette match mellem klient og kandidat. Vi taler med klienten om stillingen samt den profil de ønsker, inden vi identificerer en testform, som vi anbefaler.
Alle persontest suppleres med en personlig samtale, hvor vi giver testpersonen en fyldstgørende testtilbagemelding. Når vi tester kandidater modtager klienten efterfølgende en overlevering af testresultaterne. 
Vi tilbyder personligheds- og færdighedstest som en tillægsydelse f.eks. i forbindelse med headhunting og som en selvstændig ydelse.
 
Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at ringe til os på tlf. +45 7070 1430.

 

 

 

 

Kontakt: T: +45 70 70 10 30 · M: info@gade.com
link · face · print2